ข้อมูลรถ

รูป เลขป้ายทะเบียน ยี่ห้อรถ จำนวนที่นั่ง
นค. 3284 Toyota 12
นค. 1853 Toyota 9
นค. 5915 Toyota 10
นค. 5152 Toyota 10
นค. 4752 Toyota 10
นค. 6060 Toyota 9
นค. 3717 Hyundai 9
นค. 4218 Hyundai 9
กง.3875 Honda 4
กจ. 4466 Nissan 4
กง.5442 Toyota 7
40-0255 รถบัสเล็ก 30
40-0229 รถบัสใหญ่ 50
40-0314 รถหกล้อ 30